ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงฯ 4 อัตรา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงฯ 4 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 

Scroll to Top