ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567

เช่าเครื่องCBC

Scroll to Top