ที่ตั้ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4539-911-2 ,0-4539-918-4

โทรสาร 0-4539-911-2 ต่อ 103

E-Mail :: smmhospital2014@gmail.com


ดู โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Scroll to Top