ตารางการให้บริการ

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 60 เตียง เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แบ่งการให้บริการ ดังนี้

งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (Emergency) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 107 ]

1.งานบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 226,259 ]

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น. / นอกเวลา 16:00 – 20:00 น.
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08:00 – 12:00 น.
2.คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการ [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 165 ]

[วัน/เวลาราชการ] วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
[นอกเวลาราชการ] วันอังคาร เปิดให้บริการเวลา 16.00 น. – 20.00 น.
[นอกเวลาราชการ] วันพฤหัสบดี เปิดให้บริการเวลา 16.00 น. – 20.00 น.
[นอกเวลาราชการ] วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 12.00 น.
3.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 100 ]

วันจันทร์ คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันอังคาร คลินิกหญิงตั้งครรภ์และตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ์
วันพุธ / ทุกวันพุธแรกของเดือน คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 08:30 – 12:00 น. โทร 045399-112 ต่อ 113
วันพฤหัสบดี คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันศุกร์ คลินิกจิตเวช เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
4.งานทันตกรรม/ทำฟัน [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 106 ]

[วัน/เวลาราชการ] วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
[นอกเวลาราชการ] วันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.
[นอกเวลาราชการ] วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น
5.หน่วยงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 331 ]

วันจันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 12.00 น.
วันอังคาร การวางแผนครอบครัว เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 12.00 น.
วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ฉีดวัคซีนเด็ก เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 12.00 น.
วันศุกร์ ฝากครรภ์รายเก่า เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 12.00 น.
6.ขั้นตอนการรับบริการ

บัตรใหม่

1. กรอกประวัติใหม่
2. ยื่นบัตรประชาชน บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
3. รับบัตรคิว
4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
5. นั่งรอเรียกคิว
บัตรเก่า

1. ยื่นบัตร รพ. ศรีเมืองใหม่ บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน **ต้องนำมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ
2. รับบัตรประชาชน
3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
4. นั่งรอเรียกคิว
7. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

= ปากเบี้ยว ทันที

= แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

= พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทร 1669

ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ

Scroll to Top